DzĪKS Forštadte

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
 

  1. Sabiedrības nosaukums ir Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība “Forštadte” (saīsināti – DzĪKS „Forštadte”).
  2. DzĪKS „Forštadte” juridiskā adrese ir Rēzeknes iela 11-78, Daugavpils, Latvija, LV-5422.
  3. DzĪKS „Forštadte” ir juridiskās personas statuss, zīmogs ar Sabiedrības pilnu nosaukumu valsts valodā, kā arī norēķinu konti bankās.
  4. DzĪKS „Forštadte” ir brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu savos statūtos noteikto mērķi, kam nav pelņas gūšanas rakstura. Sabiedrības tiesisko statusu un darbības pamatus nosaka šie statūti, Kooperatīvo sabiedrību likums, likums „Dzīvokļa īpašuma likums”, Civillikums un citi Latvijas Republikas normatīvie akti.
  5. DzĪKS „Forštadte” var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziskā un juridiskā persona bez jebkādas sociālās, dzimuma, politiskās un reliģiskās diskriminācijas, ja šī persona vēlas saņemt šīs Sabiedrības pakalpojumus un uzņemties tās biedra pienākumus atbilstoši DzĪKS „Forštadte” statūtiem.
  6. DzĪKS „Forštadte” darbību vada tās biedri, aktīvi un demokrātiski piedaloties tās pārvaldīšanā.
  7. DzĪKS „Forštadte” darbības izmaksas finansē biedri paši, veidojot uzkrājumus un sedzot zaudējumus.

DzĪKS „FORŠTADTE”MĒRĶIS UN UZDEVUMI.

DzĪKS „Forštadte” mērķis ir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšana un apsaimniekošana šādās mājās:
   1. Minskas ielā 2, Daugavpilī;
   2. Minskas ielā 4, Daugavpilī;
   3. Minskas ielā 6, Daugavpilī;
   4. Minskas ielā 6a, Daugavpilī;
   5. Raipoles ielā 2, Daugavpilī;
   6. Raipoles ielā 2a, Daugavpilī;
   7. Raipoles ielā 3, Daugavpilī;
   8. Raipoles ielā 4, Daugavpilī;
   9. Raipoles ielā 5, Daugavpilī;
   10. Raipoles ielā 6, Daugavpilī;
   11. Piekrastes ielā 33a, Daugavpilī
   12. Tartu ielā 1, Daugavpilī;
   13. Tartu ielā 3, Daugavpilī;
   14. Tartu ielā 5, Daugavpilī;
   15. Tartu ielā 7, Daugavpilī;
   16. Tartu ielā 7a, Daugavpilī;
   17. Tartu ielā 10, Daugavpilī;
   18. Rēzeknes ielā 3, Daugavpilī;
   19. Rēzeknes ielā 5, Daugavpilī;
   20. Rēzeknes ielā 5a, Daugavpilī;
   21. Rēzeknes ielā 7, Daugavpilī;
   22. Rēzeknes ielā 9, Daugavpilī;
   23. Rēzeknes ielā 11, Daugavpilī;
   24. Aveņu ielā 21, Daugavpilī;
   25. Aveņu ielā 35a, Daugavpilī;
   26. Ezeru ielā 59, Daugavpilī;
   27. Ezeru ielā 61, Daugavpilī;
   28. Stāvā ielā 19, Daugavpilī;
   29. Stāvā ielā 22a, Daugavpilī;
   30. Stāvā ielā 24, Daugavpilī;
   31. Telts ielā 1, Daugavpilī;
   32. Telts ielā 2, Daugavpilī;
   33. Telts ielā 3, Daugavpilī;
   34. Telts ielā 4, Daugavpilī;
   35. Telts ielā 5, Daugavpilī;
   36. Telts ielā 6, Daugavpilī;
   37. Telts ielā 8, Daugavpilī;
   38. Telts ielā 10, Daugavpilī.

Kontakti

Rēzeknes iela 11-78, Daugavpils,
LV-5422, Latvija
Skatīt visus kontaktus